Tuning

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Starodomaszowska 26, Kielce
tel. 41 362 20 06
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.
Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.