Tuning

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Wileńska 25, Słupsk
tel. 59 841 37 50
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Polityka Prywatności