Miasto - woj.

Auto Media Max I

al. Pokoju 67, Kraków
tel. 12 683 82 65


Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Prywatności