Tuning

Miasto - woj.

ATC

Łysakowska 25, Warszawa
tel. 22 812 59 50


Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
Polityka Prywatności