Miasto - woj.

ATC

Łysakowska 25, Warszawa
tel. 22 812 59 50


Znak AT-3 „niebezpieczny zjazd" ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
OZnacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w gaz.
Polityka Prywatności