Tuning

Miasto - woj.

ATC

Łysakowska 25, Warszawa
tel. 22 812 59 50


Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Oostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Polityka Prywatności