Tuning

Miasto - woj.

ATC

Łysakowska 25, Warszawa
tel. 22 812 59 50


Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
Polityka Prywatności