Tuning

Miasto - woj.

Andrzej Krysiak Wulkanizacja

Prusa 15, Piastów
tel. 22 723 43 22


Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Oostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Polityka Prywatności