Tuning

Miasto - woj.

A.G. Tuning

Skórzewska 14, Wysogotowo
tel. 61 816 12 14


Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.
Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.