Miasto - woj.

Auto Plast Serwis

Struga 10, Szczecin
tel. 91 460 08 70


Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Prywatności