Miasto - woj.

Auto Lider

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo, tuning

Tracka 5, Olsztyn
tel. 89 532 10 01


Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Oznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Polityka Prywatności