Tuning

Miasto - woj.

Auto Kowalski

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi, tuning

Żmujdzka 4, Kraków
tel. 12 413 91 09


Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Polityka Prywatności